Ralizacje 

- 09.2012÷12.2012  "Remontu mostu  kolejowego nad rzeką Wieprz w km 77+761  linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północnydla P.U.T.  INTERCOR Sp. z o.o.

- 09.2012÷12.2012  Kompleksowej naprawy mostu kolejowo linii 353 Poznań Wschodni - Skandawa w km. 94,957 dla P.U.T.  INTERCOR Sp. z o.o.

- 09.2012÷12.2012  " Modernizacja linii nr 25 na odcinku Starachowice wschodnie – Ćmielów

dla P.U.T.  INTERCOR Sp. z o.o.

- 07.2011÷09.2012  "Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Piotrków Trybunalski -Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000." dla P.U.T.  INTERCOR Sp. z o.o.